ಸುದ್ದಿ

ಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿ ವೇದವಿದ್ಯಾಲಯ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೇದಪಾರಾಯಣ…

ಸುಳ್ಯ: ಕಾಯರ್ತೋಡಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅರಂಬೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿ ವೇದವಿದ್ಯಾಲಯ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button